Caută o destinaţie

Complex Turistic Boros Lunca De Jos

Adresa: Lunca de Jos, Pârâul Boroș nr. 65 Localitatea Lunca De Jos / Judetul Harghita / Zona Harghita Covasna

Tarife standard

Categorii dotari Capacitate Luni-Joi Weekend

Casa aparþinea teritoriului încã de la început. Este o cãsuþã þãrãneascã cu douã camere construitã la începutul secolului trecut.

Casa mutatã din Ghimeº, are trei camere cu intrãri separate, mobilate tradiþional
Componenþa casei:
Camera 1 – 1 pat
Camera 2 – 2 paturi
Camera 3 – 3 paturi

Casa din Ghimeº-Fãget are douã camere cu intrãri separate. Casa are ºi paturi tradiþionale de mindir.
Componenþa casei:
camera 1 – 3 paturi
camera 2 – 3 paturi

Casa adusã din Lunca de jos are douã camere cu intrãri separate. Casa are ºi paturi tradiþionale de mindir.Componenþa casei:
camera 1 – 3 paturi
camera 2 – 3 paturi

La parterul clãdirii centrale, construitã prin lãrgirea unei cãsuþe þãrãneºti din Ghimeº-Fãget, se aflã bucãtãria ºi sufrageria, unde pot fi aºezaþi la masã ºi serviþi 44 de persoane
La etaj cazarea se poate face într-o camerã cu patru locuri, 2 camere cu câte ºase locuri ºi 1 camerã cu opt locuri. Oaspeþii au la dispoziþie baie separatã atât pentru bãrbaþi cât ºi pentru femei. Aceastã clãdire are încãlzire centralizatã.
Clãdirile celãlalte sunt încãlzite cu ajutorul sobelor de cãtre oaspeþi.

Singura casã care nu a fost adusã din zona Ghimeºului. Aceastã casã þãrãneascã cu douã intrãri este originarã din Mãdãraº Ciuc. Casa este folositã momentan ca locuinþã de serviciu.

Casa mutatã de la Valea Bálványos, are trei camere cu intrãri separate, mobilate în mod tradiþional.
Componenþa casei:
Camera 1 – 3 paturi
Camera 2 – 2 paturi
Camera 3 – 2 paturi

Pe deal se gãseºte frumoasa casã numitã Kuria construitã din materialul unei case din anul 1867.
Dispune de 4 camere cu 4 paturi, 2 bãi. Ideal pentru 16 persoane.
În subsol:
O salã de petreceri - cu bucãtãrie dotatã
Centralã termicã
Wc -uri
Bãi cu duº

Casa adusã din Ghimeº-Fãget se aflã pe coasta de deal de unde existã o priveliºte splendidã asupra o parte a Vãii Boroº.
Componenþa casei:
camera 1 – 3 paturi
camera 2 – 1 pat dublu ºi 2 paturi pentru o persoanã

Casa originarã de la Valea Buha se aflã pe coasta de deal. De pe prispa cea mare a casei existã o priveliºte splendidã asupra o parte a Vãii Boroº.Componenþa casei:
camera 1 – 5 paturi
camera 2 – 4 paturi

Casa este denumitã dupã vechiul proprietar. A fost adusã de la Valea Gârbea, fiind amplasat pe partea de sus a taberei, pe creasta de deal.
Componenþa casei:
Camera 1 – 2 paturi
Camera 2 – 1 pat dublu ºi 2 paturi pentru o singurã persoanã

Casa este denumitã dupã vechiul proprietar. Provine din Lunca de Sus, ºi a fost amplasat pe partea de sus a taberei, pe coasta de deal.
Componenþa casei:
Camera 1 – 2 paturi
Camera 2 – 2 paturi
Camera 3 – 3 paturi

Aici se poate admira o colecþie de diferite obiecte de uz casnic, port popular, mobilier folosite în secolele trecute.

Deghizat pe dinafarã în hambar, casa de baie este echipatã cu baie ºi toaletã modernã, separat pentru bãrbaþi ºi femei.

Clãdirea care pe dinafarã pare a fi un hambar supradimensionat este de fapt clãdirea în care sunt organizate activitãþile comune. A fost construitã din materialul a doi hambari mai vechi. Pe poarta de intrare a clãdirii este menþionatã anul de construcþie a unuia dintre acestea: 1897. Este un loc potrivit pentru organizarea de conferinþe, cursuri, nunþi, petreceri etc. Clãdirea poate gãzdui 200 de persoane.

Tarife 01-01 / 31-12

Categorii dotari Capacitate Luni - Joi Weekend

Casa aparþinea teritoriului încã de la început. Este o cãsuþã þãrãneascã cu douã camere construitã la începutul secolului trecut.
}

Casa mutatã din Ghimeº, are trei camere cu intrãri separate, mobilate tradiþional
Componenþa casei:
Camera 1 – 1 pat
Camera 2 – 2 paturi
Camera 3 – 3 paturi
}

Casa din Ghimeº-Fãget are douã camere cu intrãri separate. Casa are ºi paturi tradiþionale de mindir.
Componenþa casei:
camera 1 – 3 paturi
camera 2 – 3 paturi
}

Casa adusã din Lunca de jos are douã camere cu intrãri separate. Casa are ºi paturi tradiþionale de mindir.Componenþa casei:
camera 1 – 3 paturi
camera 2 – 3 paturi
}

La parterul clãdirii centrale, construitã prin lãrgirea unei cãsuþe þãrãneºti din Ghimeº-Fãget, se aflã bucãtãria ºi sufrageria, unde pot fi aºezaþi la masã ºi serviþi 44 de persoane
La etaj cazarea se poate face într-o camerã cu patru locuri, 2 camere cu câte ºase locuri ºi 1 camerã cu opt locuri. Oaspeþii au la dispoziþie baie separatã atât pentru bãrbaþi cât ºi pentru femei. Aceastã clãdire are încãlzire centralizatã.
Clãdirile celãlalte sunt încãlzite cu ajutorul sobelor de cãtre oaspeþi.

}

Singura casã care nu a fost adusã din zona Ghimeºului. Aceastã casã þãrãneascã cu douã intrãri este originarã din Mãdãraº Ciuc. Casa este folositã momentan ca locuinþã de serviciu.
}

Casa mutatã de la Valea Bálványos, are trei camere cu intrãri separate, mobilate în mod tradiþional.
Componenþa casei:
Camera 1 – 3 paturi
Camera 2 – 2 paturi
Camera 3 – 2 paturi
}

Pe deal se gãseºte frumoasa casã numitã Kuria construitã din materialul unei case din anul 1867.
Dispune de 4 camere cu 4 paturi, 2 bãi. Ideal pentru 16 persoane.
În subsol:
O salã de petreceri - cu bucãtãrie dotatã
Centralã termicã
Wc -uri
Bãi cu duº
}

Casa adusã din Ghimeº-Fãget se aflã pe coasta de deal de unde existã o priveliºte splendidã asupra o parte a Vãii Boroº.
Componenþa casei:
camera 1 – 3 paturi
camera 2 – 1 pat dublu ºi 2 paturi pentru o persoanã

}

Casa originarã de la Valea Buha se aflã pe coasta de deal. De pe prispa cea mare a casei existã o priveliºte splendidã asupra o parte a Vãii Boroº.Componenþa casei:
camera 1 – 5 paturi
camera 2 – 4 paturi
}

Casa este denumitã dupã vechiul proprietar. A fost adusã de la Valea Gârbea, fiind amplasat pe partea de sus a taberei, pe creasta de deal.
Componenþa casei:
Camera 1 – 2 paturi
Camera 2 – 1 pat dublu ºi 2 paturi pentru o singurã persoanã
}

Casa este denumitã dupã vechiul proprietar. Provine din Lunca de Sus, ºi a fost amplasat pe partea de sus a taberei, pe coasta de deal.
Componenþa casei:
Camera 1 – 2 paturi
Camera 2 – 2 paturi
Camera 3 – 3 paturi
}

Aici se poate admira o colecþie de diferite obiecte de uz casnic, port popular, mobilier folosite în secolele trecute.

}

Deghizat pe dinafarã în hambar, casa de baie este echipatã cu baie ºi toaletã modernã, separat pentru bãrbaþi ºi femei.
}

Clãdirea care pe dinafarã pare a fi un hambar supradimensionat este de fapt clãdirea în care sunt organizate activitãþile comune. A fost construitã din materialul a doi hambari mai vechi. Pe poarta de intrare a clãdirii este menþionatã anul de construcþie a unuia dintre acestea: 1897. Este un loc potrivit pentru organizarea de conferinþe, cursuri, nunþi, petreceri etc. Clãdirea poate gãzdui 200 de persoane.
}

Facilitati si dotari

Informatii pentru turiști

  • Ora Check-In: 14:00

    Ora check-out: 12:00

  • Multilingual staff: DA


 

  • Capacitate: 90 locuri

  • Tip turism specific: Vacanta